Algemeen

 P.C.E. is op 21 september 1982 opgericht en heeft haar statuten notarieel vast laten leggen. De vereniging stelt zich ten doel de Pétanquesport te beoefenen, te bevorderen en meer bekendheid te geven. P.C.E. maakt gebruik van een Huishoudelijk Reglement. Tevens is P.C.E. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Het bestuur van P.C.E. bestaat uit  vijf personen: 

Voorzitter : Henk van Leeuwaarden
Secretaris a.i.  : Henk van Leeuwaarden
 
Penningmeester : Cees Heijmans
Wedstrijdzaken : Ton Jansen
Nevenactiviteiten : José van Leeuwaarden
 
   

De voorzitter is tevens webmaster en coördineert de public relations. 

De bestuursfuncties wedstrijdzaken en nevenactiviteiten worden zonodig bijgestaan door commissies op de genoemde gebieden.

Het bestuur komt regelmatig bijeen om de lopende zaken te bespreken en schrijft twee maal per jaar een Algemene Ledenvergadering uit.

Jaarlijks wordt er een begroting opgesteld en worden de financiële resultaten gepresenteerd.

P.C.E. is aangesloten bij de  Nederlandse Jeu de Boule Bond onder nummer 3007.

P.C.E. is ingedeeld in district zuid-oost.    

Ons bankrekeningnummer is : NL43RABO01501.16.772 bij de Rabobank Eindhoven                        

Wedstrijden en Competities

Het gehele jaar organiseert P.C.E. voor haar leden zowel interne competities- als mix avonden. 
Op dinsdagavond kan men deelnemen aan het mixen waar je een leuke prijs kunt winnen.

De kosten bedragen € 1,50 per avond.

Donderdagavond kan men mee doen aan de Interne Zomer- of Wintercompetitie. Natuurlijk kan men op deze avond ook vrijblijvend spelen. Met vooraf samengestelde teams neemt P.C.E. deel aan de Nationale Pétanque Competitie ( NPC ) binnen de N.J.B.B. Met onze teams spelen wij doorgaans in de 5e en 6e divisie.