Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

De contributie bedraagt € 110 per jaar, inclusief een verplicht lidmaatschap van de Nederlandse Jeu de Boule Bond (N.J.B.B.)

Voor deelname aan de competities en kampioenschappen buiten de club zal het deelnemende lid zelf de kosten moeten betalen. 

Om lid te worden ben je de eerste maand kandidaat-lid. Na deze maand wordt gevraagd of je lid wilt worden van onze vereniging. Het bestuur neemt vervolgens een besluit.

Van onze leden wordt verwacht dat zij zich altijd sportief gedragen, wel steeds met de juiste motivatie willen spelen, maar ook verlies kunnen incasseren, helpen de sfeer goed te houden, bij te dragen aan de gezelligheid in onze vereniging en dat zij de normale omgangsnormen hanteren. Ook verwachten wij van onze leden een ondersteuning in activiteiten o.a. enkele keren bardienst willen draaien.

Wij hebben gediplomeerde trainers, die beginners en gevorderden, als zij dit zelf aangeven, deskundig willen begeleiden in het verder ontwikkelen van hun boule capaciteiten.